Ubezpieczenie kosztów odwołania wyjazdu

Przeglądając ubezpieczenia turystyczne zapewne zetknęliśmy się pojęciem „ubezpieczenie kosztów odwołania wyjazdu”. To korzystne rozwiązanie, jeśli udajemy się w podróż za granicę z biurem podróży, które już wcześniej żądać będzie od nas wniesienia należności za wycieczkę.

Załóżmy, że cała kwota została już wpłacona, a nam nagle przytrafia się nieoczekiwane i mało przyjemnie w skutkach zdarzenie, na skutek którego zmuszeni jesteśmy zostać w domu. Umowa z biurem podróży na ogół przewiduje zwrot wniesionej opłaty, jeśli zrezygnowaliśmy na 2-3 dni przed wyznaczonym terminem wyjazdu, w wysokości zaledwie 10% kosztów, o ile w ogóle. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu, choć na ogół jego cena wynosi ok. 3% wartości wycieczki, może okazać się korzystną opcją w naszym ubezpieczeniu na wakacje.

 

Oczywiście, katalog zdarzeń, które ochroną obejmuje nasze ubezpieczenie na wyjazd, jest ograniczony. Ubezpieczyciel uzna roszczenie, jeśli powodem naszej rezygnacji z wycieczki będzie choroba nasza lub kogoś z naszych bliskich, wypadek, włamanie do domu lub mieszkania, poniesienie starty materialnej, utracenie dokumentów, śmierć lub ciężka choroba kogoś z najbliższej rodziny, przedwczesny poród, konieczność sprawowania opieki nad osobą nam bliską.

Niektóre towarzystwa sprzedają ubezpieczenia turystyczne, w których rezygnacja z wyjazdu obejmuje także osoby bezrobotne, jeśli na termin wyjazdu nowy pracodawca wyznaczył podjęcie obowiązków służbowych.